Κατόψεις χώρων


         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 7   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 8   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 9
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 10   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 15   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 16
         
         
   
ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR A08   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR B07   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR B08
         
         
       
ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR B10