Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη


Επιμελητήρια και Περιφέρειες της χώρας αναδεικνύουν και προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με:

  • Πολιτισμό
  • Τουρισμό 
  • Τοπικά προϊόντα
  • Επιχειρηματικότητα
  • Τεχνολογία
  • Καινοτομία

Η συμμετοχή στην 81η ΔΕΘ σημαίνει:

  • Προώθηση νέων προϊόντων 
  • Ενδυνάμωση της εικόνας των επιχειρήσεων 
  • Επιχειρηματικές συναλλαγές 
  • Άμεσες πωλήσεις

       
                 


Παναγιώτης  Χατζηϊωάννου
Υπεύθυνος 81ης ΔΕΘ
Τ: 2310 291 548     
F: 2310 291 553
Email: tif3@helexpo.gr