ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ