ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Η ΔΕΘ-HELEXPO ανταποκρινόμενη στην πρόκληση, σε μία μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης της 81ης ΔΕΘ, επέλεξε την δημιουργία ξεχωριστών αλλά και νέων αφιερωμάτων, παράλληλων εκδηλώσεων όπως:

προκειμένου να προσελκύσουν το ευρύ κοινό και να εξασφαλίσουν εμπορικές επαφές και συναλλαγές.

Tα Θεματικά Αφιερώματα απευθύνονται, στο ευρύ κοινό και δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες:
 
  • Nα έρθουν σε απευθείας επαφή με χιλιάδες επισκέπτες
  • Να προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρήσεις τους
  • Να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό
  • Να αναδείξουν όλες τις δυνατότητες των προϊόντων τους.