Επιχειρηματικότητα


Η 82η ΔΕΘ συνδέει την επιχειρηματικότητα!

Οι εκθέτες και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες από όλο τον κόσμο. Οι αυξημένες διεθνείς συμμετοχές και τα παράλληλα επιχειρηματικά forums, δείχνουν και δημιουργούν τις ευκαιρίες. Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις, με αντικείμενο τα τρόφιμα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την καινοτομία θα αναδείξουν την επιχειρηματική τους εικόνα, θα ενισχύσουν τα brand names τους και θα προωθήσουν νέα προϊόντα.

     
 
     

Στην 82η ΔΕΘ γίνονται σημαντικές εμπορικές συναλλαγές!

Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν άμεσες πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών τους, αξιοποιώντας τους περισσότερους από 200.000 επισκέπτες της ΔΕΘ.

     
 
     

Η 82η ΔΕΘ συνδέει κράτος και πολίτες με την ανάπτυξη, τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια!

Οι εκθέτες και οι επισκέπτες της 82ης ΔΕΘ, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για δράσεις, δομές και αναπτυξιακά προγράμματα που διευκολύνουν την καθημερινότητα του πολίτη, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στηρίζουν την απασχόληση και την παιδεία, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν υποδομές και δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν πολίτες και επιχειρήσεις.