Ο θεσµός της Τιµώµενης Χώρας


Μία ακόµη οικονοµική και επενδυτική υπερδύναµη, την Ινδία, που αποτελεί και µία από τις µεγαλύτερες αγορές του κόσµου, προσελκύει η ΔΕΘ ως Τιµώµενη Χώρα για την διοργάνωση του 2019.

Η Ινδία πήρε την «σκυτάλη» από τις ΗΠΑ για να προσθέσει το δικό της «στίγµα» στο σηµαντικότερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας.

Η σύσφιγξη των οικονοµικών, εµπορικών, επενδυτικών, αλλά και πολιτιστικών επαφών ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Ινδία, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συµµετοχής της Τιµώµενης Χώρας στην 84η ΔΕΘ.

Η υψηλή τεχνολογία, η καινοτοµία, η γεωργία και ο τουρισµός αποτελούν ορισµένους από τους τοµείς κοινού ενδιαφέροντος ανάµεσα στις δύο χώρες και στο πλαίσιο αυτό Ινδικές επιχειρήσεις και φορείς θα συµµετάσχουν στην 84η ΔΕΘ και θα πραγµατοποιήσουν επαφές µε αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις.

Δέκα χρόνια µετά την προηγούµενη συµµετοχή της Ινδίας ως Τιµώµενης Χώρας στην ΔΕΘ, οι µακρές ιστορικές και πολιτισµικές σχέσεις ανάµεσα στις δύο χώρες, αλλά και οι διµερείς εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις, θα γνωρίσουν νέα µεγάλη ώθηση στην 84η ΔΕΘ τον Σεπτέµβριο του 2019.