Κατόψεις χώρων


         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 7   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 8   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 9
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 10   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 14   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 15
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 16   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR A08   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR B07
         
         
     
ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR B08   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR B10