Πιστοποιητικό Γέννησης της Δ.Ε.Θ.

Author: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Το έγγραφο αυτό – Πιστοποιητικό Γέννησης της Δ.Ε.Θ. – αποδεικνύει πόση δύναμη μπορεί να έχει ένα χαρισματικό άτομο ώστε να ξεπεράσει αποστάσεις από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, πολιτικές σκοπιμότητες, κρατική γραφειοκρατία, αρτηριοσκληρωτική νοοτροπία και πολλές άλλες αντιρρήσεις προκειμένου να πετύχει την πραγματοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου.

Δεν είναι τυχαίο ότι η άδεια για την Οργάνωση της Δ.Ε.Θ. δίνεται ατομικά στον Νικόλαο Γερμανό και όχι σε επιτροπή, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχία της. Ποιός θα τολμούσε να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη;

Εντύπωση προκαλεί η ημερομηνία αίτησης "28 Απριλίου ε.ε." (1925) και η απάντηση σε αυτήν την 30η Απριλίου 1925 δηλ. ύστερα από δύο ημέρες. Πόση προετοιμασία και προεργασία είχε κάνει ο υπερδραστήριος 63χρονος Ν. Γερμανός για να πετύχει να πάρει την άδεια σε δύο μέρες;

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο ίδιος το 1902 είχε δημιουργήσει ένα ακόμη μεγάλο έργο, πρωτοτυπώντας πάλι για την εποχή του, τον Ζωολογικό Κήπο της Αθήνας.

Επίσης μελέτησε τις λίμνες της Μακεδονίας και πρότεινε το 1914 μέτρα για βελτίωση και αύξηση της παραγωγής των ιχθυοτροφείων. Συνέγραψε διάφορα βιβλία το σημαντικότερο των οποίων είναι "Ο Βίος των Ζώων".