Γνωρίζουμε ότι οι ιστορίες και οι αναμνήσεις δύσκολα αξιολογούνται, έχουν το δικό τους μοναδικό χρώμα και χαρακτήρα.
 
Για τον λόγο αυτό έχει συσταθεί μια 3μελής επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραλαβή του αρχειακού υλικού, τον έλεγχο ως προς την συμβατότητα του περιεχομένου και την ανάρτησή του στο site στις θέσεις Ιστορίες ή Αναμνήσεις.
 
Το συνολικό υλικό είναι διαθέσιμο σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας http://tif.helexpo.gr, χωρίς καμία εξαίρεση.
 
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η επιτροπή θα αναδείξει το υλικό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον και σηματοδοτεί την εξέλιξη της πορείας της ΔΕΘ - ΗΕLEXPO.