Το χρονικό του διαμελισμού και της διαρπαγής των Incantadas κατέγραψε ο Γάλλος παλαιογράφος Εmmanuel Miller στο έργο του Le Mont Athos, Vatopedi et lile de Thasos, που εκδόθηκε στο  Παρίσι το 1889. Στις 30 0κτωβρίου 1864 ο Miller αγκυροβόλησε στη Θεσσαλονίκη, όπου έφτασε από τη Θάσο. Είκοσι μέρες νωρίτερα είχε εξασφαλίσει  την άδεια του σουλτάνου για να αφαιρέσει και να μεταφέρει τα γλυπτά στο Παρίσι.

Κατά την άφιξή του όμως στην πόλη πληροφορήθηκε από τον Γάλλο πρόξενο ότι είχε πλέον εντολή  από τις γαλλικές αρχές να αποσπάσει ολόκληρο το μνημείο. Kαθώς ο Miller δεν διέθετε τα τεχνικά μέσα για ένα τέτοιο έργο, απευθύνθηκε στον Τούρκο πασά της Θεσσαλονίκης  που του υποσχέθηκε να εξασφαλίσει ό,τι χρειαστεί για να μεταφέρει τα μαρμάρινα γλυπτά του κτιρίου.

Στις 2 Νοεμβρίου 1864 ξεκίνησε η βίαιη απόσπαση των αρχαίων. Ο Miller προγραμματίζει να μεταφέρει όλο το μνημείο και να πριονίσει όλο το ανώτερο τμήμα του. Ευρωπαίοι πρόξενοι της πόλης τηλεγραφούν στην Κωνσταντινούπολη για να αποτρέψουν την αρπαγή των Mαγεμένων. Οι κάτοικοι της πόλης συρρέουν για να δουν το θέαμα και αντιδρούν στην τρομερή επιχείρηση που πραγματοποιείται μπροστά στα μάτια τους. Όμως η αποξήλωση των αγαλμάτων έχει ήδη ολοκληρωθεί ως τις 12 Νοεμβρίου. Παρά τις δυσκολίες κατά τη μεταφορά, τα γλυπτά και τα αρχιτεκτονικά μέλη φτάνουν στο λιμάνι με άμαξες που σύρονται από τέσσερα ζευγάρια βοδιών και με τη συνδρομή του πληρώματoς και του εξοπλισμού ενός γαλλικού πολεμικού πλοίου.

Η ολοκλήρωση του διαμελισμού του μνημείου διήρκεσε αρκετές ημέρες. Ο Μiller αποφάσισε να παρατείνει την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη, γιατί επιθυμούσε να κάνει ανασκαφή στην περιοχή των Incantadas. Ωστόσο οι παρατεταμένες βροχές του Νοεμβρίου τον εμπόδισαν.  Στις αρχές Δεκεμβρίου ο Μiller μετέφερε στο Παρίσι ένα ακόμη κιονόκρανο και τα τελευταία μαρμάρινα κομμάτια του μνημείου.